Jdi na obsah Jdi na menu
 


Septárie - Polsko Jura Gnaszyn č.1

Cena: 299,00 Kč

Záruka:24 měsíců
Dostupnost:skladem
Skladem:0

Septárie 

nebo též dračí kámen 

výplň Kalcit/Dolomit

Jura-Baton (Druhohorní)

Polsko-Gnaszyn

 

Septárie je karbonátová, případně pelosideritová či kalcitová konkrece, pocházející z jílovitých sedimentů. Pro tento druh konkrecí je charakteristická síť vnitřních trhlin, vzniklých v průběhu diageneze

 

Pojmenování tohoto druhu konkrecí pochází s latinského slova septum - přepážka. Od slova septárie a jejich výskytu v jílovitých sedimentech severního Německa je odvozeno pojmenování geologického souvrství z období paleogénu Septarienton.

Septárie jako specifický druh se od jiných konkrecí odlišují vnitřními, radiálně orientovanými prasklinami, rozšiřujícími se do středu konkrece. Tyto radiální linie bývají doplněny sítí příčných prasklin. Nejvýraznější a nejčetnější jsou zpravidla trhliny ve středu septárie. Povrch těchto vnitřních trhlin bývá často pokryt krystalovanými druhotnými minerály.

Někdy dochází k tomu, že trhliny vyústí na povrchu konkrece a roztříští jej na jednotlivé části, takže svým vzhledem připomíná želví krunýř. Proto se tomuto druhu septárií někdy přezdívá želví kameny.

Vznik septárií je dosud předmětem diskuse. Převážně se předpokládá, že vznik dutin a trhlin v těchto konkrecích je výsledkem rovnoměrného zmenšování objemu při vysychání a zhušťování polotekutého minerálního gelu původní "protokonkrece".Za prvotní podnět k samotnému vytváření konkrecí je považován vznik čpavku a aminů během procesu rozkladu různých organismů, jehož důsledkem je zvýšení pH a rozpouštění uhličitanů v okolní půdě. Existují rovněž úvahy, že příčinami zmenšování původního objemu mohou být i procesy krystalizace a krystalických přeměn uvnitř konkrece, případně souběh několika uvedených procesů.

Zdroj:wikipedia